เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป)

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562
——————————————————————

 ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปกติ         ใบสมัครสำหรับนักศึกษาพิการ