กิจกรรมนิทรรศการเส้นเล่าเรื่อง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมนิทรรศการเส้นเล่าเรื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และชมการแสดงจินตลีลาโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว และเลือกซื้ออาหารต่างๆ มากมาย  ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันกินผัดไทย การแข่งขันตำส้มตำลีลา ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานมาก