กิจกรรมมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับอาจารย์วนิดา อินทรลักษณ์ บรรยากาศในงานมีการแสดงบนเวทีความบันเทิงหลากหลายและร่วมกันร้องเพลงรำลึกถึงบุญคุณครู และแสดงมุทิตาจิต สร้างความประทับใจ อบอุ่นให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมต้นโมก