ขอแสดงความยินดีรองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบของมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย