ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใช้บริการรถ Big C Mini Truck

ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาใช้บริการรถ Big C Mini Truck ของ ” โครงการร้านค้าปลีกจำลองเพื่อสนับสนุนการศึกษาระหว่างสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)” มีทั้งขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรายงานตัวและการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จดหมายแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาพบรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป)

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562 สมัครผ่านระบบออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ——————————————————————

Read more

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดการ  

Read more